GÅVA TILL DIG 💝
GÀller utvalda styles frÄn sidan hÀr: www.masai.se/sommarkampanj

Ansvarsfriskrivning för webbplats

Följande villkor reglerar anvĂ€ndningen av webbplatser som tillhör Masai Clothing Company ApS (“MASAI”). Genom att anvĂ€nda vĂ„r webbplats godkĂ€nner du villkoren i sin helhet. AnvĂ€nd inte Webbplatsen om du inte godtar villkoren.

Webbplatsen Àr tÀnkt som en lÀttillgÀnglig presentation av MASAI och vi försöker inkludera innehÄll som Äterspeglar det aktuella lÀget och utvecklingen hos MASAI. Webbplatsen tillhandahÄlls dock "i befintligt skick" utan nÄgra utfÀstelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstÄdda. Du anvÀnder och surfar pÄ webbplatsen pÄ egen risk.

MASAI reviderar villkoren tid efter annan. De reviderade villkoren gÀller frÄn och med tidpunkten för offentliggörandet av de reviderade villkoren pÄ webbplatsen. Se dÀrför till att du samtycker till nedanstÄende nÀr du anvÀnder webbplatsen.

Dessa villkor kan kompletteras med andra villkor, ansvarsfriskrivning, policyer och/eller meddelanden beroende pÄ din aktivitet pÄ webbplatsen.

Villkor
Korrekt anvÀndning

NÀr du navigerar pÄ eller anvÀnder webbplatsen godtar du att göra det pÄ ett korrekt sÀtt, vilket innebÀr att du inte fÄr:


a) anvÀnda webbplatsen pÄ ett sÀtt som Àr förbjudet, olagligt, bedrÀgligt eller pÄ annat sÀtt skadligt för MASAI eller andra


b) anvÀnda vÄr webbplats pÄ ett sÀtt eller vidta en ÄtgÀrd som orsakar eller sannolikt orsakar skador pÄ webbplatsen eller försÀmrar dess prestanda, tillgÀnglighet eller Ätkomlighet


c) anvÀnda webbplatsen eller uppgifter som samlas in pÄ webbplatsen för marknadsföring (t.ex. marknadsföring via e-post, SMS, telefon, post och/eller liknande


d) sÀlja, distribuera, publicera, hyra ut eller underlicensiera material eller innehÄll pÄ vÄr webbplats


e) kringgÄ eller förbigÄ eller försöka kringgÄ eller förbigÄ Ätkomstrestriktioner pÄ vÄr webbplats.


NÀr du tillhandahÄller information via webbplatsen mÄste du se till att all information som du lÀgger upp Àr sann, korrekt, aktuell, fullstÀndig och icke vilseledande.


Ansvarsfriskrivning

MASAI gör inga utfÀstelser eller garantier i samband med den hÀr webbplatsen eller informationen och materialet som tillhandahÄlls pÄ denna webbplats.


INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS FÖLJAKTLIGEN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG PÅ IMMATERIELL EGENDOM OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.


I synnerhet garanterar MASAI inte att webbplatsen stÀndigt kommer att vara tillgÀnglig eller att informationen pÄ webbplatsen Àr fullstÀndig, sann och korrekt och/eller icke vilseledande.


Ingenting pÄ denna webbplats utgör, eller Àr tÀnkt att utgöra, rÄdgivning av nÄgot slag. För all rÀttslig, ekonomisk eller medicinsk rÄdgivning eller liknande hÀnvisas till sakkunniga pÄ respektive omrÄde.

AnsvarsbegrÀnsning

MASAI har ingen ansvarsskyldighet, vare sig avtalsrÀttsligt, skadestÄndsrÀttsligt eller pÄ annat sÀtt, för innehÄllet, materialet, anvÀndningen eller nÄgot annat i samband till webbplatsen oavsett om förlusten eller skadan Àr direkt eller indirekt, tillfÀllig eller följdskada eller för förlust eller personskada, straffrÀttsligt eller pÄ annat sÀtt.


Denna webbplats kan innehÄlla lÀnkar till andra webbplatser som Àgs och drivs av tredje parter. LÀnkarna ges enbart som information. Eftersom MASAI inte har nÄgon kontroll över, relation till, eller stöd frÄn nÄgra tredjeparts webbplatser, tar MASAI inget ansvar för dessa lÀnkar eller tredjeparts webbplatser.

InnehÄll eller material

Förutsatt att du respekterar alla rÀttigheter vad gÀller upphovsrÀtt, varumÀrken och andra ÀganderÀttigheter, fÄr du koppla upp dig, skriva ut och hÀmta material som visas pÄ webbplatsen för kommersiell och privat anvÀndning.


Du har inte rÀtt att kopiera, mÄngfaldiga, Àndra, Äterpublicera, ladda upp, posta, överföra eller pÄ nÄgot sÀtt Àndra eller distribuera innehÄllet pÄ denna webbplats pÄ ett sÀtt som strider mot vÄra rÀttigheter utan skriftligt tillstÄnd frÄn MASAI (om inget annat anges).


Oavsett ovanstÄende Àr MASAI alltid ensam Àgare och behÄller full ÀganderÀtt till innehÄllet och materialet som tillhandahÄlls pÄ webbplatsen.

VarumÀrken

VarumÀrken, namn, servicemÀrken, logotyper, symboler, text, information och material som förekommer pÄ denna webbplats tillhör MASAI och fÄr inte anvÀndas pÄ nÄgot sÀtt utan uttryckligt skriftligt tillstÄnd frÄn MASAI, sÄvida inte annat anges. Inget pÄ denna webbplats ska tolkas eller betraktas som beviljande av nÄgon licens eller rÀtt att anvÀnda nÄgot av ovanstÄende pÄ denna webbplats utan föregÄende skriftligt tillstÄnd frÄn MASAI.

Ogiltiga villkor

Villkor eller bestÀmmelser som befinns vara icke verkstÀllbara enligt gÀllande lag pÄverkar inte verkstÀllbarheten av andra villkor och bestÀmmelser.

Lag och jurisdiktionsort

Detta avtal Àr underkastat och tolkas enligt dansk lag.


Alla tvister som rör dessa villkor ska avgöras av dansk domstol.

Detta Àr version 1.0 daterad den 08.05.2018.