Dansk design med omtanke

Våra material

Vi är fullt medvetna om att vi bär en del av ansvaret för de utmaningar som modebranschen står inför. Vi övar på att göra bättre varje dag och är fast beslutna att ta ansvar och vara en del av den förändring som världen behöver.

Vi har kommit långt när det gäller att uppnå certifieringar och optimera vårt sätt att köpa och producera våra kollektioner. 62% av vår nuvarande kollektion är certifierad eller tillverkad av mer ansvarsfullt framtagna material som är mer genomtänkta och hänsynstagande till den värld vi lever i.