MASAI FAQ

Vanliga frågor

Här kan du hitta svaren på några av de frågor du kan tänkas ha om Masai och hur vi arbetar med vårt ansvar för människor, miljö och samhälle.

FSC®-certificering

Vad är viskos?
Viskos är tillverkat av cellulosafibrer från trä, exempelvis eukalyptus eller bok. Träfibrerna i träet omvandlas till en massa (cellulosamassa) som sedan bearbetas i en rad processer för att till sist spinnas till viskosgarn.

Vad är FSC®?
FSC är ett märkningssystem för trä- och pappersprodukter som säkrar att träfibrerna kommer från certifierade skogar där man tar hänsyn till natur, djur och människor, och från andra kontrollerade källor. FSC-märkning rekommenderas av många internationella organisationer, till exempel WWF och den danska miljöorganisationen Verdens Skove. Det är anledningen till att vi har valt att producera vår viskos av FSC-certifierade fibrer.

Varför har Masai valt FSC-certifiering?
Ända sedan Masai grundades 1992 har vi använt viskos i alla våra kollektioner. Idag består våra kollektioner till cirka 60 % av viskos. Det är grunden till att vi har startat en hållbar utveckling där vi har möjlighet att göra en stor skillnad. Därför har det varit viktigt för oss att gå grundligt tillväga och börja ändå från källan: trädet. Det säkerställer att våra fibrer kommer från hållbara och ansvarsfulla källor och att hela produktionskedjan är fullt spårbar. Alla som tillverkar produkter av träfibrer är medansvariga till att världens skogar står kvar här till kommande generationer. Därför har vi utöver FSC även ingått ett partnerskap med miljöorganisationen Canopy, som har specifikt fokus på skydd av världens gamla orörda och hotade skogar, till exempel regnskog.

Vad betyder det att en produkt är märkt med 100 % FSC®?
FSC 100% betyder att produkten är tillverkad uteslutande av FSC-certifierat trä.

Vad betyder det att en produkt är märkt med FSC® Mix?
FSC Mix betyder att produkten är tillverkad av minst 70 % FSC-certifierat trä i kombination med icke-certifierat trä från kontrollerade skogar.

Varför har Masai valt att primärt använda viskos?
Det finns många bra anledningar till att Masai har valt viskos som primärt material. Här kan du läsa om våra två viktigaste orsaker:
 
Viskos har många bra egenskaper
Viskos är ett mångsidigt material och därmed mycket användbart för många typer av kläder. Viskos har många av samma härliga egenskaper som även andra naturmaterial (bomull, silke och linne) har. Det smeker sig fint mot kroppen, har god andningsförmåga och blir inte statiskt. Viskosens utseende kan likna glansigt silke eller vara matt som bomull och linne. Viskosens olika uttryck beror på fibrernas längd samt hur materialet är vävt.

Viskosens livscykel
Våra reflektioner kring viskosens livscykel handlar om hur mycket ett plagg påverkar miljön från det att det produceras och genom hela sin livslängd. En stor del av miljöpåverkan ligger i när plagget blir till. Viskos har liksom exempelvis bomull en avsevärt lägre vattenförbrukning, både i produktionen av råmaterial och i bearbetningen av det. Å andra sidan krävs det fler kemikalier i framställningen av viskos. Detta är ett viktigt fokusområde i vår strävan efter mer hållbar viskos, och vi arbetar med att förbättra detta bland annat genom vårt testprogram för kemikalier.
När plagget har fått en ägare och börjar användas är egenskaperna viktiga för plaggets användning – det vill säga hur mycket och hur länge det används (plaggets livstid). Kläder av viskos kan, med rätt skötsel och behandling, behålla både form och fina färger och därmed kan plagget användas om och om igen, år efter år.

Vad gör FSC® för nytta?
FSC värnar om skogarna och de människor och djur som bor i dem:
  1. I en FSC-skog vet vi att skogsarealen kommer att vara densamma generation efter generation eftersom det inte fälls fler träd än skogen kan reproducera.
  2. Sällsynta och hotade arter och deras livsmiljöer skyddas.
  3. Delar av skogen fredas helt för att bevara och främja den biologiska mångfalden.
  4. Naturliga vattendrag, våtmarker och flodområden skyddas och återställs, och skogsägaren ska värna om vattenkvaliteten.
  5. Rättigheter för de boende i skogen ska respekteras och skogsägaren ska bidra ekonomiskt till lokala projekt (t.ex. tillgång till läkarhjälp, tillgång till vatten o.dyl.).
  6. Arbetarna i skogen ska vara utbildade i skogsbruk och ha ordentliga villkor gällande säkerhetsutrustning, lön och arbetsförhållanden.
  7. FSC-virke avverkas lagligt och hanteras enligt allmänna marknadsvillkor.


Hur bidrar FSC till de globala målen?
FSC och FSC-certifierade produkter bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. FSC stödjer hela 14 av de 17 globala målen, bland dessa två av de fem mål som Masai arbetar aktivt med; mål 12 om Hållbar produktion och konsumtion och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Du kan läsa mer om vårt arbete med globala målen här och om de 17 globala målen här.

Hur kontrolleras certifieringen?
FSC har de högsta standarderna för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Produkter som är märkta med FSC kommer från FSC-certifierade skogar och andra kontrollerade källor som uppfyller FSC:s enhetliga, internationella krav och standarder. Certifieringen sker genom kontroll från en oberoende tredje part.

Varför är bara delar av kollektionen FSC-certifierad?
I första omgången certifierades våra två största leverantörer med tillhörande leveranskedjor och vi är i full gång med certifieringen av flera andra leverantörer. Vi började med våra vävda viskosmaterial och har därefter inriktat oss på att certifiera viskosjerseyn, vilket vi förväntar oss kunna presentera hösten 2021. Vårt mål är att all vår viskos ska vara certifierad 2022.

 
MASAI FSC 152037

Socialt ansvar

Hur tar Masai ett socialt ansvar?
Vi på Masai arbetar tätt ihop med våra produktionspartners för att säkra ordnade produktionsförhållanden och rättvisa villkor för alla som arbetar med våra kollektioner. Exempelvis ska arbetsvillkoren följa både med internationell lagstiftning och med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi har täta och långvariga relationer med våra produktionspartners, varav vissa har varit med oss sedan 1992. Långvariga relationer och transparens är centrala element i vår leveranskedja, och vi delar vår utveckling, våra utmaningar och våra framgångar med våra produktionspartners.

Har Masais produktionsarbetare reglerade arbetsvillkor?
Masai är medlem i Amfori BSCI, som är en medlemsorganisation för verksamheter och branschorganisationer. Med utgångspunkt i Amfori BSCI Code of Conduct kontrolleras Masais leverantörer regelbundet av oberoende kontrollanter för att säkerställa att förhållandena är som de ska.

Besöker Masai själva sina leverantörer?
Representanter från Masai besöker leverantörerna flera gånger om året och har både i samband med det och under årets lopp en tät dialog med dem, även angående arbetsförhållanden. Vi har arbetat tillsammans med de flesta av våra leverantörer i många år vilket gör att vi har ett tätt samarbete och en ömsesidig förståelse för en önskan om ansvarsfull verksamhetsdrift, arbetsförhållanden och hållbarhet.

Var i världen produceras Masais kläder?
Masais kläder produceras i Portugal, Turkiet, Indien och Kina.

Hur kontrollerar Masai att de kläder jag köper är säkra och av bra kvalitet?
Vi har ett väletablerat testprogram för kemikalier, som säkerställer att våra textiler alltid följer europeisk, regional och internationell lagstiftning. Det betyder att produkter testas så att de är säkra både för producenten och för dig som konsument.
Kvaliteten på våra produkter testas löpande och utvärderas av vår egen produktionsavdelning.

Vad är Masais uppförandekod?
Masai har integrerat Amfori BSCI Code of Conduct i sin leverantörsmanual. Amfori BSCI Code of Conduct bygger på internationella arbetsplatsstandarder som skyddar arbetstagarens rättigheter, exempelvis Internationella arbetsorganisationens konventioner och deklarationer, Förenta nationernas vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt The Organization for Economic Co-operation and Developments riktlinjer för multinationella verksamheter.
 

Hållbarhet och resurser

Hur ser Masais värdegrund ut när det gäller hållbarhet och mode?
  1. Kvalitet
  2. Tidlös design
  3. Bra passform
Masai är inte ett fast fashion-varumärke. Vi tillverkar kläder för mogna kvinnor – kläder som kan användas om och om igen oavsett säsong. Vi tillverkar kläder som är sköna att ha på och som lätt blir till garderobsfavoriter. Därmed stödjer våra kollektioner inte slit och släng-tänket, utan främjar snarare ett kompletteringstänk.

Vad gör Masai för att minska resursavfallet?
Masais kollektioner har blivit cirka 20 % mindre dels för att kollektionerna ska vara mer fokuserade, dels för att minska spillet vid produktionen. Färre olika styles innebär färre metervaror och därmed mindre möjligt avfall. Du kan därför uppleva att det finns mindre att välja mellan, men det är av en bra anledning.
Masai har ingått ett samarbete med danska Röda korset för att främja återbruk och förlänga klädernas livslängd. Alla danska kunder kan lämna in sina använda Masai-kläder i en Masai-butik och få en voucher på 15 % för köp av en valfri vara. De begagnade kläderna levereras för försäljning i Röda korsets second hand-butiker och stödjer därmed Röda korsets humanitära arbete i Danmark och internationellt.

Vilket material består era fraktpåsar av?
Våra fraktpåsar är tillverkade av återvunnen plast och våra produkter är dessutom inpackade i polybags av återvunnen plast. Plastpåsarna skyddar våra produkter. Vi säkrar därmed att produkterna inte får några hål eller fläckar, vilket skulle innebära att alla de resurser som har använts för att producera produkten skulle ha varit för intet. Genom att använda återvunnen plast bidrar vi inte med ny plast i världen och vi uppmanar mottagaren att sortera fraktpåsarna som mjukplast, så att de kan återvinnas en gång till.

Vilken typ av påse får jag när jag köper något i Masais butiker?
I Masais butiker läggs ditt köp i papperspåsar av FSC-certifierat papper eller i en plastpåse av återvunnen plast.

 

KONTAKT

Vill du återkoppla eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss på sustainability@masai.dk

CSR - VÅRT ANSVAR

Landskapet för CSR (företags samhällsansvar) och Hållbar utveckling förändras hela tiden och förändringarna går nu snabbare än någonsin tidigare, vilket gör det allt svårare och mer komplicerat att hålla rätt kurs. Men även om utmaningen kan kännas oövervinnerlig ibland har vi alla ett ansvar att engagera oss, att söka kunskap och att driva innovationen framåt där vi kan.

Läs mer