Masai X FSC®

Masai är världens första FSC-certifierade (FSC® C152037) modemärke. Vi bryr oss om världens skogar och klimatet och därför är det viktigt för oss att vi använder träfibrer på ett klokt sätt. Vi vet att FSC-certifieringen kommer att hjälpa oss med detta.


Men är våra kläder verkligen gjorda av trä?

Ja! Vi kan tillverka härliga textilkvaliteter som exempelvis viskos av träets cellulosafibrer. Nära 70 procent av Masais kollektioner är skapade av träbaserade fibrer som viskos och därför har vi arbetat målinriktat med att bli FSC-certifierade. 


Är det inte dåligt för klimatet att fälla träd?

Det KAN det vara, men det måste inte vara det! FSC-märkningen säkrar att träfibrerna kommer från hållbar skog där man tar hänsyn till natur, djur och människor, och från andra kontrollerade källor. FSC-märkning rekommenderas av många internationella organisationer, till exempel WWF och den danska miljöorganisationen Verdens Skove. Det är därför vi har valt FSC-certifierade fibrer för våra textilier.


Shoppa FSC-certifierade styles

Se alla
5 Goda skäl att välja FSC®
1. MED FSC VÄRNAR VI OM SKOGARNA OCH DE MÄNNISKOR OCH DJUR SOM BOR I DEM
  • I en FSC-skog vet vi att skogsarealen kommer att vara densamma generation efter generation.
  • Sällsynta och hotade arter och deras livsmiljöer skyddas.
  • Delar av skogen fredas helt för att bevara och främja den biologiska mångfalden.
  • Naturliga vattendrag, våtmarker och flodområden skall skyddas och återställas, och skogsägaren ska värna om vattenkvaliteten.
  • Ursprungsbefolkningens rättigheter ska respekteras och skogsägaren ska bidra ekonomiskt till lokala projekt (t.ex. tillgång till läkarhjälp, tillgång till vatten o.dyl.).
  • Arbetarna i skogen ska vara utbildade och ha passande säkerhetsutrustning, lön och arbetsförhållanden.
  • FSC-virke avverkas lagligt och hanteras enligt allmänna marknadsvillkor.


2. STORT BIDRAG TILL GLOBALA MÅLEN

Med FSC-märkta produkter sänder vi en tydlig signal om att vi tar ett socialt och miljömässigt ansvar för världens skogar. FSC och FSC-certifierade produkter bidrar dessutom till FN:s globala mål för hållbar utveckling. FSC stöttar 14 av 17 globala mål – kallas även SDG eller de globala målen för hållbar utveckling. FSC bidrar exempelvis till mål 12 om ansvarsfull produktion och förbrukning samt mål 15 om livet på land.

3. OBEROENDE TREDJEPARTSDOKUMENTATION

FSC är den mest stabila och pålitliga dokumentationen och säkerheten för lagligt och hållbart virke. Det betyder att vi med FSC-certifierade produkter kan tillhandahålla dokumentation som uppfyller krav i timmerförordningar, certifieringssystem m.m.

4. DET STARKASTE STÖDET

FSC har ett stort understöd från ekonomiska, sociala och miljömässiga intressenter. FSC stöttas dessutom av internationellt erkända icke-statliga organisationer som WWF Världsnaturfonden, Verdens Skove och Red Orangutangen. FSC rekommenderas även av det danska konsumentrådet Forbrugerrådet TÆNK.


5. GLOBAL EFFEKT

Oavsett var i världen träfibrerna kommer ifrån så stöttar vi FSC som organisation genom att välja FSC-certifierade produkter. FSC finns i 123 länder och har fler certifikat än något annat certifieringssystem för ansvarsfullt skogsbruk. FSC arbetar strategiskt med regeringar, icke-statliga organisationer och verksamheter världen över för att främja hållbart bruk av världens skogsområden.


Möt

Loa Dalgaard Worm

Loa är chef för strategi och utveckling på FSC® Danmark. Ända sedan hon var liten har Loa Dalgaard Worm velat rädda världen. Idag kommer hon närmare målet lite i taget varje dag genom att arbeta nära organisationer över hela världen med ambitiösa hållbarhetsstrategier.

Masai X Canopy

Sedan 2019 har Masai arbetat med Canopy, en ideell miljöorganisation som arbetar för att skydda världens skogar.

Canopy arbetar med mer än 750 företag för att utveckla innovativa lösningar, göra deras leveranskedjor mer hållbara och hjälpa till att skydda världens kvarvarande äldre och hotade skogar.

Som Canopy-partner har vi åtagit oss att skydda skogarna genom att använda miljövänliga textilier, papper och förpackningar. Masai samarbetar med Canopy och våra leverantörer runt om i världen om gemensamma och visionära lösningar för att skydda de kvarvarande äldre och hotade skogar.